مواد مورد نیاز:

حوله سفید و تمیز
جوش شیریناز بین بردن لکه روغن
قاشق فلزی یا پلاستیکی
جارو برقی
۸۵ گرم آمونیاک خالص
۳۰ گرم سرکه سفید
آب سرد
اسپری کننده ( آب پاش)

دستورالعمل :

روی لکه را با جوش شیرین بپوشانید.
با پشت قاشق، جوش شیرین را پخش کنید. با جذب روغن، جوش شیرین شروع به بیرنگ شدن میکند. سطح را جارو کنید. این مرحله را آنقدر انجام دهید تا دیگر هیچ روغنی جذب جوش شیرین نشود.
محلولی شامل ۸۵ گرم آمونیاک خالص و ۲ پیمانه آب بسازید.
محلول را به سطح اسپری کنید و با قاشق آن را پخش کنید و سپس با حوله سفید و تمیز، لکه را تمیز کنید. این مرحله را آنقدر تکرار کنید که حوله دیگر روغنی به خود جذب نکند.
روی لکه آب بریزید و آن را با حوله خشک کنید.
۳۰ گرم سرکه را با ۸۵ گرم آب مخلوط کرده و به مخدوده اسپری کنید. بعد از ۱ دقیقه، محدوده را خشک کنید.