منطقه

قالیشویی تهران در نزدیک محدوده محله منطقه شهرک غرب

لیست آدرس تلفن قالیشویی تهران در نزدیک محدوده محله منطقه شهرک غرب تلفن : ۲۲۰۸۲۰۲۱ از قدیم فرش جزءِ جدانشدنی و زینت بخش خانه های ما بوده است، فرش ایرانی با طرح های چشم نواز و آرامش بخش جایگاه ثابتی…