قالیشویی تهران

قالیشویی پاتریس و مدرن

قالیشویی پاتریس و مدرن قالیشویی پاتریس و مدرن کارخانه قالیشویی تهران یکی از بهترین قالی شویی های (شمال ، شرق ، غرب ) تهران تلفن: ۸۸۰۶۶۰۴۱ ۲۶سال همراه شما! قالیشویی تهران با بهره گیری از جدیدترین دستگاهای شستشوی فرش و…