منطقه

قالیشویی نزدیک , محله یوسف آباد

 شماره تلفن قالیشویی ، نزدیک ، مناطق ، اطراف ، محدوده ، محله یوسف آباد شماره تلفن قالیشویی ، نزدیک ، مناطق ، اطراف ، محدوده ، محله یوسف آباد تلفن :۲۲۰۸۲۰۲۱ – ۸۸۰۶۶۰۴۱ – ۲۶۲۰۵۷۳۰ – ۲۶۲۰۵۷۲۹ کارخانه مدرن…

منطقه

قالیشویی تهران در نزدیک محدوده محله منطقه یوسف آباد

قالیشویی در نزدیک ، محدوده ، محله ، منطقه ، اطراف یوسف آباد قالیشویی در نزدیک ، محدوده ، محله ، منطقه ، اطراف یوسف آباد   تلفن : ۸۸۰۶۶۰۴۱ از قدیم فرش جزءِ جدانشدنی و زینت بخش خانه های…